Biblioteca Municipală Adjud

Eminescu, Mihai

Nume Persoană: Eminescu, Mihai
Țara sursă: RO: BM Adjud
Lucrări: 402 lucrari in 403 publicatii in 6 limbi
Elegii şi Sonete = Elégies et Sonnets de: Eminescu, Mihai (Text tipărit) Autor [070]
Antiparadisul lui Mihai Eminescu : eseuri hermeneutice de: Cernătescu, Radu (Text tipărit)
Fragmente despre Eminescu de: Codreanu, Theodor (Text tipărit) Dedicat [280]
Poezii pentru copii de: Eminescu, Mihai (Text tipărit) Autor [070]
Basme şi nuvele de: Eminescu, Mihai (Text tipărit) Autor [070]
Eminescu - Orizontul cunoașterii de: Dumitrescu-Buşulenga, Zoe (Text tipărit)
Pagini alese de: Eminescu, Mihai (Text tipărit) Autor [070]
Proză de: Eminescu, Mihai (Text tipărit) Autor [070]
Făt-Frumos din lacrimă de: Eminescu, Mihai (Text tipărit) Autor [070]
Subiecte
lexic limba română grotesc (temă Eminescu) clasicism clasa I poveşti etnologie românească maxime carte străină Eminescu bibliofil existenţialism literatură comparată română tradiţionalişti literatură română biografie Creangă, Ion stil ştiinţific (Eminescu) sintaxa poetică sociologie (Kogălniceanu) mitul în opera lui Eminescu simbol (poezie) limba scriitorilor timp (temă Eminescu) proza lit. a lui Eminescu poezia socială (Eminescu) sintaxa poetică (Eminescu) mit şi poezie (critică lit. Eminescu, Mihai) critică lit. românească istorie dramaturgie românească personaje literare Caragiale, Ion Luca 1875-1876 arta cuvântului modernişti literatură română Eminescu şi Lermontov poezie (critică literară) critică artistică sociologie critică lit. Rebreanu, Liviu critică lit. Asachi, Gh. istorie literară dicţionar biografie Micle, Veronica imaginar poetic dicţionar cronologic (Eminescu) izvor (temă Eminescu) Nastratin Hogea (ipostaze în literatură) biografie Kirileanu, G. T. tipărituri vechi româneşti limba română scriitori români 1915/1959 fantastic narativ Preromantism curente literare teme romantice (Eminescu) libertate (literatura italiană) carte în limba spaniolă manuscrise sisteme filozofice mitul demiurgului limba literară (Eminescu, Mihai) Eminescu, poet universal Luceafărul (Eminescu) şi editorii lui lingvistică română texte vechi româneşti Romantism poetica fantasticului (Eminescu) esteticieni filozofi poezie românescă limba (opera Eminescu) Casa memorială Mihai Eminescu sacru (literatură) romanul misterelor, critică lit. erotica poeziei eminesciene traduceri după Leskien, August scriitori vrânceni nuvele proză Eminescu, Mihai clasicism (Eminescu, Mihai) critică literară Creangă, Ion satira eminesciană teme literare (Eminescu, Mihai) roman românesc, critică lit. Eminescu şi Maiorescu poezii postume Eminescu, Mihai critică lit. Mallarmé, Stéphane sublim folclor România Eminescu, Mihai (literatură universală) eros (literatură) muzică Enescu, George ştiinţă (traduceri) nume proprii (Caragiale) mit (Eminescu Mihai) eseuri critică lit. literatură română limba română literară poezii traduse în limba franceză sociogonie (Eminescu, Mihai) scriitori străini legendă, mit, mister indic (lit. română) cultură română Eminescu, Mihai (economie) text poetic demonism (Eminescu) retorică economie învăţăturile lui Neagoe sisteme filozofice România modernitate (Blaga) opere Eminescu, Mihai literatură engleză estetică literară patrie (temă Eminescu) arbore genealogic (Eminescu) critică lit. Cantemir, Dimitrie proze antume Eminescu, Mihai critică lit. Tolstoi, Lev N. marea (poezie) basme curente literare poezii traduse în limba germană mit (literatură) timp (Creangă) fantastic, proză Eminescu biobibliografie Eminescu şi Kant critică lit. Eminescu, Mihai (lb. germană) structura vocabularului limbă şi stil memorii Slavici, Ion motivul "Doinei" (Eminescu) filozofie teoretică sonete satirice traduceri după Rötscher, Enric Theodor Eminescu şi romantismul german comentarii eminesciene teatru clasa a IV-a corespondenţă Eminescu, Mihai Enescu, George despre Eminescu şi Leopardi dramaturgie românească, critică lit. traduceri Eminescu (limba germană) clasicism greco-latin proză populară românească teatru de păpuşi carte bilingvă română-engleză iubire (temă Eminescu) poeţi români limba populară 1927/1932 timp (Eminescu) poezia mitologică (Eminescu) discursuri de recepţie critică lit. rom. poezie partituri caietele lui Eminescu proză literară (Eminescu) umanismul cronicarilor Eminescu şi Mite Kremnitz Contemporanul, revistă lit. critică lit. Junimea critică lit. Farago, Elena Eminescu, Mihai (filoz.indiană) vis, literatură Eminescu, Mihai (revizor şcolar) Eminescu şi Schopenhauer casa memorială (Eminescu, Mihai) Eminescu şi Arghezi mitul Luceafărului critică literară română romantism (Eminescu, Mihai) documente arta traducerii estetică filozofică ediţie bilingvă română-rusă critică lit. Bacovia, George mitul călătoriei (Eminescu) literatură română critică lit. Ghica, Ion creaţie Eminescu, Mihai poetica dorului (Eminescu) scriitori polonezi poezie Eminescu (critică lit.) critică simbol (folclor) Eminescu şi romantismul englez esteticieni critici comparaţie (Eminescu) Eminescu şi Blaga poezie Macedonski, Alexandru (critică lit.) cultura română femeia în literatură istorie România ediţie trilingvă română-franceză-germană poezie românească critică lit. Tolstoi, Lev Nikolaevici Sorescu şi Prévert Eminescu, Mihai (cronologie) scriitori canonici localia limba literară folclor literar teoria literaturii muzică pentru cor critică lit. France, Anatole eminescianism metafore (Eminescu) basme în proză critică lit. Eminescu, Mihai poezie şi muzică mitologia poeticului teme lirice (Eminescu, Mihai) critică lit. Stancu, Zaharia proză fantastică poezie populară românească biografie Kremnitz, Mite folclor popular românesc basm critică literară Eminescu, Mihai literatură română sec. 17 compendiu literatură română critică lit. Stamatiad, Alexandru Teodor spaţiu (temă Eminescu) critică lit. Eliade, Mircea manuscrise Eminescu, Mihai scriitori clasici români eminescologie filozofie (traduceri) umanistică poezie românească (critică lit.) balade Eminescu, Mihai (politică) dramaturgie românească (critică lit.) critică lit. Pann, Anton proză Eminescu (critică lit.) Eminescu, Mihai critică lit. Sadoveanu, Mihail critică lit. Sebastian, Mihail Marea Neagră sonete Eminescu, critică lit. nuvele (critică literară) critici şi istorici literari brăileni critică lit. Cervantes Saavedra, Miguel de comparaţie poetică (Eminescu Mihai) vizionarism eminescian carte pentru copii teatru românesc Eminescu şi Bolintineanu Macedonski şi Musset critică Mihai Eminescu motivul istoric (Eminescu, Mihai) ontologie critică estetică mit (Blaga) dicţionarul eminescian filozofie practică univers mito-poetic drama existenţială (Eminescu) folclor românesc biografie scriitori români stil publicistic (Eminescu, Mihai) analize literare critică lit. Bécquer, Gustavo Adolfo poezii critică lit. Mureşanu, Andrei traduceri după Hurmuzaki, Eudoxiu drame dacice (Eminescu) critică lit. Micle Veronica romantism german Avatarii faraonului Tlà Eminescu şi Alexandrescu, Grigore publicistică Eminescu, Mihai Eminescu şi India localia (literatură) critică lit. Cipariu, Timotei literatură română 1866/1907 antologie basme Eminescu şi Slavici dicţionar limbă poetică marea (literatură) prozatori români dicţionar limbă poetică (Eminescu, Mihai) critică lit. Boccaccio, Giovanni etos (Eminescu) documente biografice poezii antume Eminescu, Mihai caietele lui Leonardo poetică folclorică, Eminescu critică lit. rom. proză folclor cercetare statistică copilărie în literatură Dochia (Eminescu) mitul pădurii (Eminescu) psihologia erotică a lui Eminescu creativitate (Eminescu) psihologia erotică (Eminescu) fantastic (Eminescu) critici literari istorie (traduceri) poezii româneşti iconografie Eminescu corespondenţă literatură pentru copii critică lit. Caragiale, Ion Luca cronici filosofie indiană dor (Eminescu) drama geniului (Eminescu) erotică (temă Eminescu) glose eminesciene articole critice critică literară Kirileanu, G. T. Mioriţa critică lit. Goga, Octavian cosmos (Eminescu, Mihai) critică lit. Macedonski, Alexandru amintiri despre Eminescu muzică comic (Alecsandri) note antologie lit. română iubire (literatură) Independenţă biografie şcolară CD bibliografie Eminescu, Mihai compozitori români cuvinte somn (temă Eminescu) literatură periodică Clasicism (literatură) natură (temă Eminescu) lumea antică (Eminescu) antologie poezie bacalaureat imaginar (literatură) critică lit. română biografie Mihai Eminescu stil literar (Eminescu, Mihai) bibliografie şcolară Eminescu (limba populară) mit (Eminescu, Mihai) Decebal (Eminescu) naţiunea română lingvistica română antiteza eminesciană bibliografie Eminescu, Mihai poem de inspiraţie folclorică cronicari munteni critică lit. Galaction, Gala simbol (Eminescu, Mihai) Titu Maiorescu şi paşoptismul proză satirică populară teste de literatură vocabularul limbii române vechi carte tradusă în limba maghiară versuri ediţie bilingvă română-germană Eminescu, Mihai (statistică lexic) simbolişti literatura română poezia populară, critică lit. dragoste (literatură) biografii Eminescu, Mihai (traducător) carte trilingvă română-franceză-italiană amintiri sinonimie literatură budism (literatura eminesciană) metafora mării (Eminescu) biografie Slavici, Ion marea (temă Eminescu) Eminescu, Mihai (sociologie) modernism românesc copilăria în literatură artă Eminescu, Mihai (lexic artistic) ediţie omagială filozofi români literatură şi film amintiri Eminescu critică literară străină critică lit. Hasdeu, Bogdan-Petriceicu antologie critici literari germani poezie tradusă în limba maghiară romanul de familie, critică literară critică lit. Machiavelli, Niccolo poezii antume proză fantastică românească tragic (Eminescu) prozodie Eminescu şi Novalis Eminescu, Mihai (critică socială) clipa (temă Eminescu) universalitate (temă Eminescu) critică lit. Delavrancea, Barbu romanitate Eminescu, prozator narativ Eminescu şi Sadoveanu metafora mării fond referinţă literatură populară proză (critică literară) articole romantism (temă Eminescu, Mihai) teatru Alecsandri, Vasile critică lit. critică lit. Creangă, Ion poem nocturn (Eminescu) filozofie indiană Eminescu sinteze literare Eminescu, Mihai istorie universală 1870/1889 antologie poezie rom. proză literară dorinţă (Eminescu) studii şi articole critică lit. Odobescu, Alexandru poezie, critică lit. filozofie antică critică lit. Slavici, Ioan memorii literatură de dragoste proză românească (critică lit.) Cidul (critică lit.) dramaturgi români critică lit. Balzac, Honoré de critică lit. Preda, Marin folclor literar românesc motivul pădurii (Eminescu) ediţie bibliofilă stilistică generală motivul titanic (Eminescu) opere politice Eminescu, Mihai grotesc (Eminescu) clasicism curent literar simbolism (culori) biografie Goethe, J. W. poezia cetăţii umane (Eminescu) operă de artă poezii traduse în limba spaniolă poezie Pillat, Ion (critică lit.) Eminescu, Mihai (despre) mit românesc critică lit. Ibrăileanu, Garabet critică lit. Shakespeare, William erotică (literatură) texte comentate mitul poetic stilistică literară romantici englezi Eminescu şi teatrul grotesc (literatură) Eminescu (limba italiană) Goethe-Eminescu Eminescu şi Hölderlin romantism românesc gust estetic critică lit. Pillat, Ion opera lui Eminescu (cronologie) lexic artistic eminescian ironia romantică critică lit. Coşbuc, George critică lit. Hogaş, Calistrat literatură populară Eminescu eseuri critice carte bilingvă română-franceză Ipoteşti motivul "Epigonilor" (Eminescu) critică lit. rom. fantastic (literatură) balade populare româneşti ortografie lb. română biografie Enescu, George interpretări literare studii literare proză istoria României modele cosmologice (literatură) suferinţă (temă Eminescu) estetica în artă estetica basmului rime muzica şi creaţia eminesciană Luceafărul (Eminescu) antologie Eminescu, Mihai estetica artei limbaj eminescian scrieri postume (Eminescu) Eminescu şi Alecsandri creaţie literară Mihai Eminescu dicţionar cronologic cosmogonie indiană filozofie românească Eminescu şi Enescu ediţie bilingvă franceză-română romancieri literatură română Războiul de Independenţă (literatură) balade populare roman românesc critică lit. Caragiale, Mateiu I. Eminescu şi Baudelaire învăţământ primar teorie şi estetică literară simbol carte bilingvă română-ucrainiană filozofie şi literatură lumina (Eminescu, Mihai) Hamlet, critică literară poezii Eminescu (critică lit.) ironia (Eminescu) tragic (literatură) ediţie bilingvă italiană-română folclor (Eminescu) Moş Crăciun metempsihoză (literatură) examen lb. şi lit. română doctoratul lui George Călinescu carte în limba franceză tipologie literară versificaţie poezii în limba spaniolă carte bibliofilă Goethe-Blaga ştiinţă (Eminescu) pamflete Cidul, critică literară fotografii Eminescu literatură romănă prozodie (Eminescu) sociologie (Eminescu) filozofie jurnal (literatură) simboluri Eminescu şi Shakespeare editori (Eminescu) scrisori Eminescu, Mihai metaforă, despre Mioriţa (critică lit.) cronici literare Eminescu şi lit. engleză neologisme, despre somnul (temă Eminescu) etnologie România dramaturgie simbol (temă Voiculescu, Vasile) liric arghezian comunicări literare articole publicate motivul "Doinei" (Eminescu, Mihai) avangardism românesc romantism european naţiune română stilistică Eminescu şi Creangă scrisori motivul melancoliei (Eminescu) critică lit. Goethe, J. W. patrie (literatură) povestiri româneşti muzică românească ediţie bilingvă română-spaniolă peisaj urban (temă Eminescu) spirit critic estetică critică lit. Eminescu, Eugen Eminescu, Mihai (publicistică) Luceafărul, variante Luceafărul (Eminescu), variante literatură antică critică lit. Valéry, Paul critică lit. Barbu, Ion publicistică poeme natura (Eminescu) documente istorice secolul XX literatură comparată artă literară critică lit. Tolstoi, Lev. N. Eminescu şi Goethe critică lit. Zamfirescu, Duiliu naţionalism (literatură) dadaism (literatură) frumos (estetică) suprarealism românesc critică lit. Dobrogeanu-Gherea, Constantin monolog (Caragiale) critici literatură română basmul cult (Eminescu, Mihai) antichitate antologie de texte literare traduceri literare sec. XIX ediţie bilingvă maghiară-română istoria limbii române critică lit. Costin, Miron creativitate (literatură) limbaj poetic (Eminescu, Mihai) biografie Slavici, Ioan critică lit. Petrarca, Francesco partituri, citire reviste literare critică lit. Maiorescu, Titu ediţie trilingvă istoria Basarabiei eros (temă Eminescu) ediţie bilingvă română-franceză lexicologie proză filozofică simbol eminescian simboluri literare teme romantice (Eminescu, Mihai) limbaj poetic comentarii literare Eminescu, Mihai (limba populară) lirică română critică lit. Heliade-Rădulescu, Ion stil artistic (Eminescu, Mihai) femeie (temă Eminescu) Brâncuşi, Constantin despre economie Eminescu, Mihai sonete creaţie literatură străină poezie proze postume Eminescu, Mihai antologie texte literare proză (periodice9 cronicari moldoveni titanism (temă Eminescu) critică lit. Gherea, C. D. ediţie bilingvă română-portugheză romantici literatură română statistică lexicală poezie ediţie bilingvă română-maghiară studii eminesciene comedie modernă clasicism românesc studii critice eros (Eminescu) ediţie bilingvă română-engleză poezia titaniană (Eminescu) scrieri politice cosmogonie (Eminescu, Mihai) dicţionar rime Eminescu antologie basme culte critică literară germană motivul "Domei" (Eminescu) poetică eminesciană infinit (temă Eminescu) muntele (literatură) Eminescu şi Caragiale critică lit. Heliade, Rădulescu Ion critică lit. Ralea, Mihai literatură populară română poezia erotică (Eminescu) critică literară indiană documente şi mărturii poezii Eminescu, Mihai proză (manuscrise) simbol (literatură) cugetări bacalaureat literat. română critică lit. Alecsandri, Vasile literatură populară (Eminescu) antologie texte literare româneşti Goethe-Maiorescu originea cuvintelor etnologie scriitori romantici englezi personalia critică lit. Baudelaire, Charles biografie Hyperion, critică literară moarte (temă Eminescu) modernism poezii traduse în limba rusă Eminescu şi literatura postpaşoptistă ediţie bilingvă română-elenă universalitate (Eminescu) film (literatură) paşoptişti carte cu autograf biografie Heliade-Rădulescu, Ion gramatica limbii române carte în limba germană sinteze literare motivul melancoliei (Eminescu, Mihai) poezie românească, critică lit. activitate pedagogică traduceri după Kant, Immanuel sonete Eminescu (critică lit.) literatură universală colinde paşoptism poezii despre Eminescu poezie populară Eminescu, Mihai (istorie) omonimie filozofie antică (Eminescu) dramaturgie, critică literară proverbe româneşti critică lit. Arghezi, Tudor publicistică 1870-1877 modernitate (Arghezi) haos (Eminescu) filozofie Eminescu, Mihai critică lit. Văcărescu, Iancu epitete (Eminescu) critică lit. Mihăescu, Gib I. versificaţie (Eminescu) comic (Caragiale) istorie literară "1870/1900" poezii postume critică literară scrieri istorice comedie Eminescu, Mihai (folclor) muzică corală Eminescu, poet naţional Luceafărul (Eminescu), semnificaţie critică gen literar bacalaureat lit. română Eminescu, Mihai (literatură populară) literatură germană clasici literatură română vis (Eminescu) sonete lirice critică lit. spaniolă biografie Maiorescu, Titu critică lit. Voiculescu, Vasile epoca veche (literatură română) nihilism (temă Eminescu) critică lit. Minulescu, Ion studii de literatură universală patriotism (Eminescu) paremiologie cosmologie (literatură) Floare albastră (variante) critică lit. Micle, Veronica lexic poetic eminescian politică România pictori români ediţie bilingvă română-ucrainiană umbra (Eminescu) tipografii Râmnicu Vâlcea cosmologie (Eminescu, Mihai) motivul privirii (Stănescu, Nichita) comedie, critică literară Eminescu, Mihai (teatru) Junimea motivul cosmic (Eminescu) sociologie (Maiorescu) libertate (temă Eminescu, Mihai) poezii lirice istoria literaturii române Armata Română la 1877 copilăria (temă Eminescu) Eminescu, poet dificil literatură latină romantism curent literar corespondenţă de dragoste călătorie (temă literară) carte autograf variante poezii (Eminescu) critică lit. Poe, Allan Edgar povestiri editori estetică românească teatru Alfieri (motive mitologice) biografie Călinescu, George critică lit. Vlahuţă, Alexandru traducători sec. XIX umor (critică lit.) studii de literatură comparată critică lit. Dragomirescu, Mihail critică lit. Boileau-Despréaux, Nicolas proză umoristică biografie Eminescu, Mihai critică lit. rom. dramaturgie Convorbiri literare, revistă istoric basarabia satira (Eminescu) învăţământ liceal poezie românească contemporană Eminescu, Mihai (ştiinţă) peisaj urban (Eminescu) Eminescu şi Byron literatură şi muzică critică literară română poezie poetică Eminescu, Mihai (dicţionar) operă Eminescu, Mihai (critică) pesimism (Eminescu) evoluţia limbii române magia (temă Eminescu) ex libris mitologie poetică (Eminescu, critică lit.) statistică lexic, Eminescu poet naţional Eminescu şi folclorul Eminescu, Mihai (muzică) simboluri (Eminescu) Eminescu, Mihai-catalogul ediţiilor simboluri (Scrisoarea III) poezii traduse în limba engleză Divina Comedie (critică lit.) proză, Eminescu, Mihai comic (literatură) literatură română veche latinitatea limbii române motivul istoric (Eminescu) literatură spaniolă romantism englez critică literară italiană gândire mitică critică lit. Blaga, Lucian Eminescu şi Bacovia recenzii vocabularul eminescian India geniu (Eminescu) Toma Alimoş (critică lit.) basme culte româneşti cultură şi civilizaţie motivul mării (Eminescu) roman lirism paşoptist mit (temă Voiculescu, Vasile) carte în limba engleză proză, critică literară arta cuvântului (Eminescu) mit şi istorie (critică lit. Eminescu, Mihai) simbolismul cromaticii (Eminescu) critică lit. Dante Alighieri Eminescu şi Hugo clasa a III-a proză românească literatură indiană motive literare (Eminescu) critică lit. Petrescu, Camil carte bilingvă română-maghiară junimişti analize stilistice Mihai Eminescu esuri critice femeie (Eminescu) articole literare compozitor Dumitrescu, Gheorghe muzică (literatură) antume (Eminescu) pluguşor
Vă rugăm să schimbaţi parola