Biblioteca Municipală Adjud

Eminescu, Mihai

Nume Persoană: Eminescu, Mihai
Țara sursă: RO: BM Adjud
Lucrări: 403 lucrari in 404 publicatii in 6 limbi
Antologie de texte literare: pentru anul II-liceu de: Boatcă, Silvestru; Slavici, Ioan; Eftimiu, Victor; Cerna, Panait; Eminescu, Mihai; Ştefănescu-Delavrancea, Barbu; Davila, Al.; Creangă, Ion; Caragiale, Ion Luca; Dobrogeanu-Gherea; Vlahuţă, Alexandru; Sorbul, Mihail; Hogaş, Calistrat; Teodorescu, Vasile; Iosif, Şt. O.; Maiorescu, Titu; Zamfirescu, Duiliu; Coşbuc, George (Text tipărit) Autor [070]
25 Madrigale pentru cor à cappella: Op. 137 (1977-1978) de: Dumitrescu, Gheorghe; Eminescu, Mihai (Text tipărit) Autor [070]
Amintiri despre Eminescu de: Ene, Ileana (Text tipărit) Dedicat [280]
Călin Nebunul de: Eminescu, Mihai (Text tipărit)
Arta revoluţionară: Scrieri de critică literară şi social-politice de: Ionescu-Rion, Raicu (Text tipărit) Dedicat [280]
Amintiri fugare despre M. Eminescu de: Kremnitz, Mite (Text tipărit) Dedicat [280]
Artă şi arte de: Iosifescu, Silvian (Text tipărit) Dedicat [280]
Analize literare şi stilistice de: Alexandrescu, Sorin; Rotaru, Ion (Text tipărit) Dedicat [280]
Amintiri de la Junimea din Iaşi de: Panu, George (Text tipărit) Dedicat [280]
Subiecte
sinteze literare Eminescu, Mihai lexic limba română grotesc (temă Eminescu) istorie universală 1870/1889 clasicism clasa I poveşti etnologie românească maxime antologie poezie rom. carte străină Eminescu bibliofil proză literară existenţialism literatură comparată română tradiţionalişti literatură română dorinţă (Eminescu) studii şi articole critică lit. Odobescu, Alexandru biografie Creangă, Ion stil ştiinţific (Eminescu) poezie, critică lit. filozofie antică critică lit. Slavici, Ioan memorii literatură de dragoste sintaxa poetică proză românească (critică lit.) Cidul (critică lit.) dramaturgi români sociologie (Kogălniceanu) critică lit. Balzac, Honoré de critică lit. Preda, Marin mitul în opera lui Eminescu simbol (poezie) folclor literar românesc motivul pădurii (Eminescu) limba scriitorilor timp (temă Eminescu) ediţie bibliofilă stilistică generală proza lit. a lui Eminescu motivul titanic (Eminescu) poezia socială (Eminescu) sintaxa poetică (Eminescu) opere politice Eminescu, Mihai mit şi poezie (critică lit. Eminescu, Mihai) critică lit. românească istorie dramaturgie românească grotesc (Eminescu) clasicism curent literar personaje literare Caragiale, Ion Luca 1875-1876 simbolism (culori) arta cuvântului biografie Goethe, J. W. poezia cetăţii umane (Eminescu) modernişti literatură română operă de artă Eminescu şi Lermontov poezii traduse în limba spaniolă poezie Pillat, Ion (critică lit.) Eminescu, Mihai (despre) poezie (critică literară) critică artistică mit românesc critică lit. Ibrăileanu, Garabet sociologie critică lit. Shakespeare, William critică lit. Rebreanu, Liviu critică lit. Asachi, Gh. istorie literară erotică (literatură) texte comentate dicţionar mitul poetic stilistică literară romantici englezi biografie Micle, Veronica imaginar poetic dicţionar cronologic (Eminescu) Eminescu şi teatrul izvor (temă Eminescu) grotesc (literatură) Nastratin Hogea (ipostaze în literatură) Eminescu (limba italiană) biografie Kirileanu, G. T. tipărituri vechi româneşti Goethe-Eminescu limba română scriitori români 1915/1959 fantastic narativ Eminescu şi Hölderlin Preromantism curente literare romantism românesc gust estetic critică lit. Pillat, Ion opera lui Eminescu (cronologie) lexic artistic eminescian ironia romantică critică lit. Coşbuc, George teme romantice (Eminescu) libertate (literatura italiană) critică lit. Hogaş, Calistrat carte în limba spaniolă manuscrise sisteme filozofice literatură populară Eminescu eseuri critice mitul demiurgului limba literară (Eminescu, Mihai) carte bilingvă română-franceză Ipoteşti motivul "Epigonilor" (Eminescu) Eminescu, poet universal critică lit. rom. Luceafărul (Eminescu) şi editorii lui fantastic (literatură) lingvistică română balade populare româneşti texte vechi româneşti ortografie lb. română biografie Enescu, George interpretări literare Romantism studii literare proză istoria României poetica fantasticului (Eminescu) modele cosmologice (literatură) suferinţă (temă Eminescu) estetica în artă estetica basmului esteticieni filozofi poezie românescă limba (opera Eminescu) rime antologie Eminescu, Mihai muzica şi creaţia eminesciană Luceafărul (Eminescu) Casa memorială Mihai Eminescu sacru (literatură) romanul misterelor, critică lit. estetica artei erotica poeziei eminesciene limbaj eminescian scrieri postume (Eminescu) Eminescu şi Alecsandri traduceri după Leskien, August creaţie literară Mihai Eminescu dicţionar cronologic cosmogonie indiană filozofie românească Eminescu şi Enescu scriitori vrânceni nuvele ediţie bilingvă franceză-română romancieri literatură română Războiul de Independenţă (literatură) balade populare proză Eminescu, Mihai clasicism (Eminescu, Mihai) critică literară Creangă, Ion roman românesc critică lit. Caragiale, Mateiu I. Eminescu şi Baudelaire satira eminesciană teme literare (Eminescu, Mihai) învăţământ primar roman românesc, critică lit. teorie şi estetică literară Eminescu şi Maiorescu poezii postume Eminescu, Mihai simbol carte bilingvă română-ucrainiană filozofie şi literatură lumina (Eminescu, Mihai) Hamlet, critică literară critică lit. Mallarmé, Stéphane sublim folclor România Eminescu, Mihai (literatură universală) eros (literatură) poezii Eminescu (critică lit.) ironia (Eminescu) muzică Enescu, George tragic (literatură) ştiinţă (traduceri) nume proprii (Caragiale) ediţie bilingvă italiană-română mit (Eminescu Mihai) eseuri critică lit. literatură română limba română literară poezii traduse în limba franceză folclor (Eminescu) sociogonie (Eminescu, Mihai) scriitori străini Moş Crăciun metempsihoză (literatură) legendă, mit, mister indic (lit. română) cultură română examen lb. şi lit. română doctoratul lui George Călinescu carte în limba franceză Eminescu, Mihai (economie) tipologie literară versificaţie text poetic demonism (Eminescu) retorică economie învăţăturile lui Neagoe poezii în limba spaniolă carte bibliofilă Goethe-Blaga ştiinţă (Eminescu) pamflete sisteme filozofice România Cidul, critică literară modernitate (Blaga) opere Eminescu, Mihai fotografii Eminescu literatură romănă literatură engleză estetică literară prozodie (Eminescu) sociologie (Eminescu) filozofie jurnal (literatură) patrie (temă Eminescu) simboluri Eminescu şi Shakespeare arbore genealogic (Eminescu) critică lit. Cantemir, Dimitrie proze antume Eminescu, Mihai critică lit. Tolstoi, Lev N. marea (poezie) basme editori (Eminescu) scrisori Eminescu, Mihai metaforă, despre curente literare Mioriţa (critică lit.) cronici literare Eminescu şi lit. engleză neologisme, despre poezii traduse în limba germană somnul (temă Eminescu) mit (literatură) etnologie România timp (Creangă) dramaturgie simbol (temă Voiculescu, Vasile) liric arghezian fantastic, proză Eminescu biobibliografie Eminescu şi Kant critică lit. Eminescu, Mihai (lb. germană) comunicări literare structura vocabularului limbă şi stil articole publicate motivul "Doinei" (Eminescu, Mihai) memorii Slavici, Ion avangardism românesc romantism european motivul "Doinei" (Eminescu) naţiune română filozofie teoretică stilistică sonete satirice Eminescu şi Creangă scrisori motivul melancoliei (Eminescu) critică lit. Goethe, J. W. traduceri după Rötscher, Enric Theodor Eminescu şi romantismul german comentarii eminesciene patrie (literatură) teatru clasa a IV-a corespondenţă Eminescu, Mihai Enescu, George despre Eminescu şi Leopardi dramaturgie românească, critică lit. traduceri Eminescu (limba germană) clasicism greco-latin proză populară românească teatru de păpuşi povestiri româneşti carte bilingvă română-engleză muzică românească iubire (temă Eminescu) poeţi români ediţie bilingvă română-spaniolă limba populară 1927/1932 peisaj urban (temă Eminescu) spirit critic timp (Eminescu) estetică critică lit. Eminescu, Eugen Eminescu, Mihai (publicistică) literatură românâ Luceafărul, variante Luceafărul (Eminescu), variante literatură antică critică lit. Valéry, Paul critică lit. Barbu, Ion publicistică poeme natura (Eminescu) documente istorice poezia mitologică (Eminescu) discursuri de recepţie critică lit. rom. poezie secolul XX literatură comparată artă literară critică lit. Tolstoi, Lev. N. partituri Eminescu şi Goethe critică lit. Zamfirescu, Duiliu caietele lui Eminescu naţionalism (literatură) dadaism (literatură) proză literară (Eminescu) frumos (estetică) umanismul cronicarilor Eminescu şi Mite Kremnitz suprarealism românesc Contemporanul, revistă lit. critică lit. Dobrogeanu-Gherea, Constantin critică lit. Junimea critică lit. Farago, Elena Eminescu, Mihai (filoz.indiană) vis, literatură monolog (Caragiale) critici literatură română Eminescu, Mihai (revizor şcolar) Eminescu şi Schopenhauer casa memorială (Eminescu, Mihai) Eminescu şi Arghezi basmul cult (Eminescu, Mihai) mitul Luceafărului critică literară română antichitate antologie de texte literare romantism (Eminescu, Mihai) traduceri literare sec. XIX documente ediţie bilingvă maghiară-română istoria limbii române arta traducerii estetică filozofică critică lit. Costin, Miron ediţie bilingvă română-rusă critică lit. Bacovia, George mitul călătoriei (Eminescu) literatură română critică lit. Ghica, Ion creaţie Eminescu, Mihai poetica dorului (Eminescu) scriitori polonezi creativitate (literatură) poezie Eminescu (critică lit.) critică limbaj poetic (Eminescu, Mihai) biografie Slavici, Ioan critică lit. Petrarca, Francesco partituri, citire reviste literare critică lit. Maiorescu, Titu ediţie trilingvă simbol (folclor) Eminescu şi romantismul englez istoria Basarabiei eros (temă Eminescu) esteticieni critici comparaţie (Eminescu) ediţie bilingvă română-franceză lexicologie proză filozofică Eminescu şi Blaga poezie Macedonski, Alexandru (critică lit.) cultura română femeia în literatură simbol eminescian simboluri literare teme romantice (Eminescu, Mihai) limbaj poetic istorie România ediţie trilingvă română-franceză-germană poezie românească comentarii literare Eminescu, Mihai (limba populară) critică lit. Tolstoi, Lev Nikolaevici lirică română Sorescu şi Prévert Eminescu, Mihai (cronologie) scriitori canonici critică lit. Heliade-Rădulescu, Ion localia stil artistic (Eminescu, Mihai) limba literară femeie (temă Eminescu) Brâncuşi, Constantin despre economie Eminescu, Mihai folclor literar sonete creaţie teoria literaturii muzică pentru cor critică lit. France, Anatole literatură străină poezie eminescianism proze postume Eminescu, Mihai metafore (Eminescu) antologie texte literare basme în proză proză (periodice9 critică lit. Eminescu, Mihai poezie şi muzică cronicari moldoveni mitologia poeticului teme lirice (Eminescu, Mihai) critică lit. Stancu, Zaharia proză fantastică poezie populară românească biografie Kremnitz, Mite titanism (temă Eminescu) folclor popular românesc basm critică lit. Gherea, C. D. ediţie bilingvă română-portugheză critică literară Eminescu, Mihai literatură română sec. 17 compendiu literatură română romantici literatură română statistică lexicală critică lit. Stamatiad, Alexandru Teodor spaţiu (temă Eminescu) critică lit. Eliade, Mircea manuscrise Eminescu, Mihai scriitori clasici români poezie eminescologie ediţie bilingvă română-maghiară studii eminesciene comedie modernă filozofie (traduceri) umanistică clasicism românesc studii critice poezie românească (critică lit.) eros (Eminescu) ediţie bilingvă română-engleză poezia titaniană (Eminescu) scrieri politice balade cosmogonie (Eminescu, Mihai) Eminescu, Mihai (politică) dicţionar rime Eminescu dramaturgie românească (critică lit.) critică lit. Pann, Anton antologie basme culte critică literară germană motivul "Domei" (Eminescu) proză Eminescu (critică lit.) poetică eminesciană infinit (temă Eminescu) muntele (literatură) Eminescu şi Caragiale Eminescu, Mihai critică lit. Sadoveanu, Mihail critică lit. Sebastian, Mihail critică lit. Heliade, Rădulescu Ion Marea Neagră critică lit. Ralea, Mihai sonete Eminescu, critică lit. nuvele (critică literară) literatură populară română poezia erotică (Eminescu) critici şi istorici literari brăileni critică literară indiană documente şi mărturii critică lit. Cervantes Saavedra, Miguel de poezii Eminescu, Mihai proză (manuscrise) comparaţie poetică (Eminescu Mihai) vizionarism eminescian carte pentru copii teatru românesc Eminescu şi Bolintineanu simbol (literatură) cugetări Macedonski şi Musset bacalaureat literat. română critică Mihai Eminescu critică lit. Alecsandri, Vasile motivul istoric (Eminescu, Mihai) ontologie critică estetică literatură populară (Eminescu) mit (Blaga) dicţionarul eminescian antologie texte literare româneşti filozofie practică Goethe-Maiorescu univers mito-poetic originea cuvintelor etnologie drama existenţială (Eminescu) folclor românesc scriitori romantici englezi personalia biografie scriitori români critică lit. Baudelaire, Charles biografie stil publicistic (Eminescu, Mihai) Hyperion, critică literară analize literare critică lit. Bécquer, Gustavo Adolfo poezii moarte (temă Eminescu) critică lit. Mureşanu, Andrei modernism poezii traduse în limba rusă traduceri după Hurmuzaki, Eudoxiu Eminescu şi literatura postpaşoptistă drame dacice (Eminescu) ediţie bilingvă română-elenă critică lit. Micle Veronica romantism german universalitate (Eminescu) film (literatură) paşoptişti Avatarii faraonului Tlà carte cu autograf Eminescu şi Alexandrescu, Grigore publicistică Eminescu, Mihai biografie Heliade-Rădulescu, Ion Eminescu şi India localia (literatură) critică lit. Cipariu, Timotei gramatica limbii române carte în limba germană literatură română 1866/1907 antologie basme Eminescu şi Slavici sinteze literare dicţionar limbă poetică motivul melancoliei (Eminescu, Mihai) marea (literatură) poezie românească, critică lit. activitate pedagogică prozatori români traduceri după Kant, Immanuel sonete Eminescu (critică lit.) literatură universală dicţionar limbă poetică (Eminescu, Mihai) colinde paşoptism poezii despre Eminescu critică lit. Boccaccio, Giovanni poezie populară Eminescu, Mihai (istorie) etos (Eminescu) omonimie documente biografice filozofie antică (Eminescu) dramaturgie, critică literară poezii antume Eminescu, Mihai caietele lui Leonardo proverbe româneşti critică lit. Arghezi, Tudor publicistică 1870-1877 poetică folclorică, Eminescu modernitate (Arghezi) critică lit. rom. proză folclor haos (Eminescu) filozofie Eminescu, Mihai critică lit. Văcărescu, Iancu epitete (Eminescu) cercetare statistică critică lit. Mihăescu, Gib I. copilărie în literatură versificaţie (Eminescu) comic (Caragiale) istorie literară "1870/1900" Dochia (Eminescu) mitul pădurii (Eminescu) poezii postume psihologia erotică a lui Eminescu creativitate (Eminescu) critică literară psihologia erotică (Eminescu) scrieri istorice comedie Eminescu, Mihai (folclor) muzică corală Eminescu, poet naţional Luceafărul (Eminescu), semnificaţie critică gen literar bacalaureat lit. română fantastic (Eminescu) Eminescu, Mihai (literatură populară) critici literari literatură germană clasici literatură română vis (Eminescu) sonete lirice istorie (traduceri) poezii româneşti critică lit. spaniolă iconografie Eminescu biografie Maiorescu, Titu critică lit. Voiculescu, Vasile epoca veche (literatură română) corespondenţă nihilism (temă Eminescu) literatură pentru copii critică lit. Minulescu, Ion critică lit. Caragiale, Ion Luca cronici studii de literatură universală patriotism (Eminescu) filosofie indiană paremiologie dor (Eminescu) drama geniului (Eminescu) cosmologie (literatură) erotică (temă Eminescu) glose eminesciene Floare albastră (variante) articole critice critică lit. Micle, Veronica critică literară Kirileanu, G. T. lexic poetic eminescian Mioriţa critică lit. Goga, Octavian politică România pictori români ediţie bilingvă română-ucrainiană cosmos (Eminescu, Mihai) umbra (Eminescu) critică lit. Macedonski, Alexandru amintiri despre Eminescu tipografii Râmnicu Vâlcea muzică cosmologie (Eminescu, Mihai) comic (Alecsandri) motivul privirii (Stănescu, Nichita) note comedie, critică literară antologie lit. română Eminescu, Mihai (teatru) Junimea motivul cosmic (Eminescu) iubire (literatură) sociologie (Maiorescu) Independenţă libertate (temă Eminescu, Mihai) poezii lirice istoria literaturii române Armata Română la 1877 biografie şcolară CD bibliografie Eminescu, Mihai copilăria (temă Eminescu) Eminescu, poet dificil literatură latină romantism curent literar compozitori români corespondenţă de dragoste cuvinte somn (temă Eminescu) călătorie (temă literară) literatură periodică Clasicism (literatură) carte autograf natură (temă Eminescu) lumea antică (Eminescu) variante poezii (Eminescu) antologie poezie bacalaureat critică lit. Poe, Allan Edgar povestiri imaginar (literatură) editori estetică românească critică lit. română biografie Mihai Eminescu stil literar (Eminescu, Mihai) bibliografie şcolară teatru Alfieri (motive mitologice) Eminescu (limba populară) biografie Călinescu, George critică lit. Vlahuţă, Alexandru traducători sec. XIX mit (Eminescu, Mihai) umor (critică lit.) studii de literatură comparată critică lit. Dragomirescu, Mihail critică lit. Boileau-Despréaux, Nicolas Decebal (Eminescu) proză umoristică biografie Eminescu, Mihai naţiunea română lingvistica română critică lit. rom. dramaturgie Convorbiri literare, revistă istoric basarabia antiteza eminesciană satira (Eminescu) învăţământ liceal poezie românească contemporană bibliografie Eminescu, Mihai Eminescu, Mihai (ştiinţă) poem de inspiraţie folclorică peisaj urban (Eminescu) Eminescu şi Byron literatură şi muzică critică literară română poezie cronicari munteni poetică Eminescu, Mihai (dicţionar) operă Eminescu, Mihai (critică) critică lit. Galaction, Gala pesimism (Eminescu) simbol (Eminescu, Mihai) evoluţia limbii române magia (temă Eminescu) ex libris mitologie poetică (Eminescu, critică lit.) statistică lexic, Eminescu poet naţional Eminescu şi folclorul Titu Maiorescu şi paşoptismul proză satirică populară Eminescu, Mihai (muzică) teste de literatură vocabularul limbii române vechi simboluri (Eminescu) carte tradusă în limba maghiară Eminescu, Mihai-catalogul ediţiilor versuri ediţie bilingvă română-germană Eminescu, Mihai (statistică lexic) simboluri (Scrisoarea III) poezii traduse în limba engleză Divina Comedie (critică lit.) proză, Eminescu, Mihai simbolişti literatura română comic (literatură) literatură română veche poezia populară, critică lit. dragoste (literatură) biografii latinitatea limbii române motivul istoric (Eminescu) Eminescu, Mihai (traducător) carte trilingvă română-franceză-italiană amintiri sinonimie literatură budism (literatura eminesciană) metafora mării (Eminescu) literatură spaniolă biografie Slavici, Ion marea (temă Eminescu) romantism englez Eminescu, Mihai (sociologie) modernism românesc copilăria în literatură artă critică literară italiană gândire mitică critică lit. Blaga, Lucian Eminescu, Mihai (lexic artistic) Eminescu şi Bacovia recenzii vocabularul eminescian India geniu (Eminescu) ediţie omagială filozofi români literatură şi film amintiri Eminescu critică literară străină Toma Alimoş (critică lit.) critică lit. Hasdeu, Bogdan-Petriceicu antologie basme culte româneşti critici literari germani poezie tradusă în limba maghiară romanul de familie, critică literară cultură şi civilizaţie critică lit. Machiavelli, Niccolo motivul mării (Eminescu) roman poezii antume proză fantastică românească tragic (Eminescu) lirism paşoptist mit (temă Voiculescu, Vasile) carte în limba engleză prozodie proză, critică literară Eminescu şi Novalis Eminescu, Mihai (critică socială) arta cuvântului (Eminescu) mit şi istorie (critică lit. Eminescu, Mihai) simbolismul cromaticii (Eminescu) clipa (temă Eminescu) universalitate (temă Eminescu) critică lit. Delavrancea, Barbu romanitate critică lit. Dante Alighieri Eminescu şi Hugo Eminescu, prozator narativ clasa a III-a Eminescu şi Sadoveanu metafora mării proză românească literatură indiană fond referinţă motive literare (Eminescu) critică lit. Petrescu, Camil carte bilingvă română-maghiară junimişti literatură populară proză (critică literară) analize stilistice articole Mihai Eminescu romantism (temă Eminescu, Mihai) teatru Alecsandri, Vasile critică lit. critică lit. Creangă, Ion poem esuri critice femeie (Eminescu) articole literare compozitor Dumitrescu, Gheorghe muzică (literatură) nocturn (Eminescu) antume (Eminescu) pluguşor filozofie indiană Eminescu
Vă rugăm să schimbaţi parola